Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Pérák, hračky proti SS a US dokument o útoku v Tichomoří s komentářem V+W

30. 7. 2015
Letní kino
Léto na Staré radnici
Stará radnice – nádvoří