Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Petr Švancara – osobnosti čtou dětem

8. 12. 2015
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody