Slavnostní odhalení výstavního objektu k připomenutí stále probíhajícího projektu Rok smíření

19. 10. 2015
Centrum Brna

Inzerce