Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na nám. Svobody

27. 11. 2015
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody