Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Slet bubeníků 2015

26. 8. 2015
Léto na Staré radnici
Stará radnice – nádvoří