Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Štěpán Rak a Jan Matěj Rak

14. 8. 2015
Mezinárodní kytarový festival Brno
Sněmovní sál Nové radnice