Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Tara Fuki - křest CD Winna + Beata Bocek

20. 1. 2015
Sál B. Bakaly