Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Tisková konference Brněnských Vánoc 2015

25. 11. 2015
Brněnské Vánoce
Stará radnice – Freskový sál