Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Vojta Kiďák Tomáško

23. 10. 2014
Cyklus podzimních koncertů
Stará radnice – Ernův sál