Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Vojta Kiďák Tomáško

24. 9. 2015
Stará radnice – Ernův sál