Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Výtvarná dílna Tmavomodrého festivalu

17. 5. 2014
Tmavomodrý festival
Sál B. Bakaly