Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Xavier Baumaxa a Ukulele orchestra jako Brno

3. 3. 2015
Sál B. Bakaly