Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

ATIC – konferenc členského fóra Asociace turistických informačních center ČR

20. 4. 2017
Kino Art