Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Blue Star Václava Marka

20. 12. 2016
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody