Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Brněnská muzejní noc 2017

20. 5. 2017
Brněnská muzejní noc
Galerie TIC
Kino Art
Mincmistrovský sklep
Labyrint pod Zelným trhem
Stará radnice