Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Brněnsko tančí a zpívá

2. 6. 2016
Stará radnice