Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Brněnsko tančí a zpívá – Dětské tance, písně a hry na Brněnsku

21. 6. 2017
Brněnsko tančí a zpívá
Moravské náměstí