Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

BRNĚNSKO TANČÍ A ZPÍVÁ - Zpěvy, tance a zvyky na Brněnsku

15. 6. 2017
Brněnsko tančí a zpívá
Moravské náměstí