Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Česko zpívá koledy, host David Koler

14. 12. 2016
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody