Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Cirkus Legrando – workshop

7. 6. 2016
Na prknech dlažbě i trávě
Moravské náměstí