Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Na prknech, dlažbě i trávě: nedělní představení pro děti

13. 8. 2017
Na prknech dlažbě i trávě
Moravské náměstí