Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Osobnosti čtou dětem

8. 12. 2016
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody