Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu

25. 11. 2017
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody