Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Stará radnice – Freskový sál

8. 2. 2016
Stará radnice – Freskový sál