Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Stará radnice – Křišťálový sál

5. 2. 2017
Stará radnice – Křišťálový sál