Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Xavier Baumaxa

13. 7. 2017
Léto v centru
Stará radnice – nádvoří