Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Brněnské Vánoce 2018: Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu republiky

23. 11. 2018
Brněnské Vánoce
náměstí Svobody