Galakoncert účastníků kurzů Mezinárodního kytarového festivalu

11. 8. 2017
Mezinárodní kytarový festival Brno
Maraton hudby
Nová radnice – sněmovní sál

Koncert kytarového orchestru a účastníků kurzů.

Dirigent Vladimír Novotný

Koncert byl součástí multižánrového festivalu Maraton hudby Brno – 11.–13. 8. 2017

Inzerce