Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Orchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ – Všude jsme doma

22. 6. 2017
Léto v centru
F scéna
Moravské náměstí