Ruku v ruce – vvernisáž výstavy fotografa Jindřicha Štreita

14. 5. 2018
Tmavomodrý festival
Sál B. Bakaly

Výstava "Ruku v ruce – touha je zázrak" vznikla jako výsledek dlouhodobé spolupráce jednoho z nejuznávanějších českých fotografů Jindřicha Štreita a neziskové organizace Ruka pro život, o. p. s.

Velkoformátové fotografie ve foyer Sálu Břetislava Bakaly ukazují život lidí s mentálním a kombinovaným postižením, včetně lidí s poruchami autistického spektra v denních stacionářích a v domově pro osoby se zdravotním postižením v Praze, Brně a v Litomyšli.

Výstava, součást Tmavomodrého festivalu, bude přístupná do konce června 2018.

Inzerce