Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

TO JE Brno → MOJE Brno

14. 4. 2018
Centrum Brna