Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Kostnice u sv. Jakuba za svitu svící

2. 8. 2019
Kostnice u sv. Jakuba