Dva stromy zpívající píseň paměti

Aleksandrina Yordanová
Martin Kolarov
konText
15. 6. – 16. 7. 2016
14. 6. 2016 17:30

Tvorba vystavujících autorů Aleksandriny Yordanové a Martina Kolarova je do velké míry odlišná a na velmi zjednodušené rovině užívaných médií lze pouze říci, že Alex Yordanová je kreslířkou a Martin Kolarov tvůrce objektů. To však v žádném případě nevystihuje důležitý moment, v němž se jejich tvorba potkává, kterým je viditelnost – možnost vidět jinak, než jak jsme jako lidé zvyklí. Potřeba nahlížet okolní svět jako pouze jednu z mnoha možností, je i jedním z motivů jejich společné výstavy v konTextu gelerie TIC.

Dva stromy zpívající píseň paměti

Přestože stromy Karel (pražský dub) a brněnská lípa U Šťávů jsou jiné stromy, oba jsou stromy památné a pro daná města ty nejstarší. Na rozdíl od památníků – monumentů – upomínajících nás na konkrétní události, je obrovská paměť, kterou z lidské perspektivy těmto stromům přisuzujeme, nekonkrétní a nebodová. Neodkazuje však pouze k minulým skutečnostem (dokonale zaznamenaných v letokruzích stromů), ale i ke všem budoucím možnostem, neboť strom je na rozdíl od kamenného památníku nadán onou potencí proměny.

Zapomenout na lidskou perspektivu je stěží možné, na což nás upomínají i kresby odvozené od didaktických pomůcek, přesto vytváří Kolarov s Yordanovou onu možnost – jakousi mezeru či časovou trhlinu – v níž, mezi Prahou a Brnem, vzniká strom nový. Ten je spojením dvou odlišných pamětí dvou oddělených míst. Předěl či hranice, je však opět jen naším lidským konstruktem, úhlem pohledu. Nový památný strom je souhrnem eventualit, je snahou o vytvoření souběžné reality – s nutně romantickým podtextem.

Paralelní příběh, který autoři vytváří, je tak nabídkou k zamyšlení se o možnosti bytí něčeho nepředstavitelného, co je nám však na výstavě, kde Dva stromy zpívají píseň paměti, prezentováno jako zcela skutečné, fyzické a přítomné.
Kurátorka: Tereza Hrušková

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

OTEVŘENO
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková