Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Extensions

Daniela Dostálková
Linda Dostálková
Galerie U Dobrého pastýře
7. 6. – 29. 7. 2017
6. 6. 2017 18:00

Výstava s názvem Extensions je metaforickým portálem, který diváka zavede nejen na scénu, ale i do inscenovaného zákulisí. Displej v pomyslné „přední části“ ze své podstaty vytváří manipulativní prostředí; chování v „zákulisí“ je blíž k reálnému já. Právě zde může být pečlivě konstruováno sdělení něčeho mimo dojem, jímž scéna působí. V případě Extensions si divák může libovolně vybrat, která ze situací se pro něj stane prodloužením jednoho ze dvou předkládaných aktů, aniž by mu byly podsouvány primární znaky obou polarit.

Daniela a Linda Dostálkovy / Extensions

Daniela a Linda Dostálkovy pracují s vědomím toho, že výstava Extensions ve svém celku, výlučně koncipovaná pro prostor Galerie TIC, testuje stabilitu procesů spojených s inscenováním dvou paralelních situací: „frontstage“ a „backstage“. Tím přivádí diváka ke společnému konsenzu či prodlouženému významu jedné z jím preferovaných situací.

Extensions je další z řady výstav Daniely a Lindy Dostálkových, kde tvorba samotného uměleckého díla vede především k vyjádření procesu jeho vzniku: aplikované metody aktualizují zavedené žánry, vzájemně se mísí či naopak popírají, a to s důrazem na institucionální kontext, v němž jsou díla prezentována. Nedílnou součástí autonomní hybridní praxe obou umělkyň je para-agentura nazvaná Institutional Homeopathy©. Pod touto značkou poskytují servis, který má tendenci rozšiřovat hranice svého působení: reaguje na situaci spojenou s provozem a strukturou galerijních institucí, organizací, či na osobnosti samotných umělců.

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

OTEVŘENO
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková