How Many iPhones 7 Does It Take to Save Your Life

Tomáš Kajánek
Galerie mladých
19. 12. 2018 – 2. 2. 2019
18. 12. 2018 17:30

Technologie 3D tisku potenciálně narušuje dvojí monopol, na kterém se rozkládá moderní společnost. Je to zaprvé faktický monopol velkoprůmyslu na výrobu užitných předmětů, proti němuž 3D tisk klade možnost bezprecedentně kustomizované vlastní produkce (v posledku koncentrované ve fantasmatu sebe-replikující se 3D tiskárny). A za druhé principiální monopol státu na násilí, když umožňuje podomácký tisk střelných zbraní.

Z této výchozí situace je patrné úzké sepětí produktivních a destruktivních sil, v němž je situován projekt Tomáše Kajánka. Virální logika distribuce wiki-zbraní se podobá šíření videí po internetu, kde se namísto svébytného videosouboru rozvíjí celé řetězce videí – jejich nápodob, variací a video-odpovědí –, a akcentuje se tak nikoli jejich originalita, ale možnost všelidové tvořivosti. Na Youtube je možno zhlédnout šoty zachycující hrdé střelce, jak pálí na určité terče. Právě tento materiál poskytuje Kajánkovi druhý základní předmět zájmu. Kajánek analyzuje proměnlivý korpus těchto videí a extrahuje z něj symptomatické motivy – víc než demonstrace palebné síly ho přitom zajímá volba terčů a okolností výstřelu/zásahu.

Otázku, kolik chytrých telefonů nám zachrání život, Kajánek ověřuje prostřelováním řady za sebou vyrovnaných zařízení. Tento akt odhaluje samožernou logiku permanentně inovovaného zboží a zároveň naznačuje možnost osvobozující konzumeristické transgrese. Dále implicitně destabilizuje iluzorní společenskou shodu na přiměřenosti násilí, v jejímž rámci neviditelný prst trhu mačká spoušť a pálí na neviditelné nepřátele. Kajánek zkoumá pozici umění mezi produkcí a destrukcí, když pojímá umělecké dílo jako zbraň a ptá se po adekvátnosti jejího použití i její případné účinnosti.

Kurátor: Vojtěch Märc

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková