“I am not sure about your concern, but it’s really nice.” Rucola

Martina Růžičková
Max Lysáček
Galerie mladých
14. 11. – 8. 12. 2018
13. 11. 2018 17:30

Showroom nebo výstava v procesu instalace? Hybridní forma. Tak jako u rostlin a živočichů i v umění dochází k mezidruhovému křížení. Indiciemi současné estetiky jsou živé rostliny, DIY objekty, královská modrá barva a perfektně technicky propracované videodokumenty nebo prezentace fiktivních událostí a produktů.

Vše z hlediska estetiky vycizelované a přesně aranžované, i když působící nahodile. Nastolená situace podněcuje dialog a aktivizuje přemýšlení o způsobech, jak uvažovat nad živými rostlinami nejen z hlediska dekorace, ale i samotného živého organizmu. Uschlé květiny vzbuzují soucit a uvažování o tom, proč se jim nedaří. Je dokázáno, že když se s kytkou mluví hezky a vede se s ní dialog, je spokojenější a lépe roste. Dokonce i rostliny, které na tom nejsou nejlépe, se z tohoto stavu mohou díky vhodné starostlivosti dostat.

Péče a starostlivost se v projektu „Rucola“ pohybují na pomezí konceptualizmu, aktivizmu, produktového designu a DIY umění s ambicí vytvořit platformu pro vývoj a prezentaci prototypu nového produktu – chytrých hodinek. Ty vizuálně lákají potenciálního uživatele bužírkovou DIY estetikou, jejich funkce ale není jenom estetická, upozorňují na nutnost pravidelné péče o jednotlivé rostliny v domácnosti. Také výběr konkrétního druhu rukoly není náhodný, rostlina je esencí diskuze mezi oběma umělci a vzhledem k zvýšené propagaci a popularitě rukoly v posledních letech odráží zároveň aktuální preference v gastronomii. Otevírá také otázku, zda je vůbec žádoucí, aby si člověk zvykl na to, že ho má něco upozorňovat, aby nezapomínal.

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková