Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Jádra & Tvary: Galerie pana Šťovíčka

Michaela Dašková
Oldřich Morys
konText
16. 9. – 17. 10. 2020
15. 9. 2020 17:00

Další výstava z cyklu Jádra & Tvary představí Galerii pana Šťovíčka. Vedle hlavního tématu cyklu, jímž je fenomén brněnských nezávislých vitrínkových galerií, otevře tento díl hned několik dílčích podtémat, která však svým významem původní téma pravděpodobně přesahují. Galerie pana Šťovíčka se totiž nacházela v jedné z budov někdejší textilní továrny Vlněna z 19. století.

Jádra & Tvary: Galerie pana Šťovíčka

Část chátrajícího komplexu v nultých a desátých letech 21. století sloužila jako ateliéry a nárazově se zde pořádaly i další kulturní akce. Vzhledem k tomu, že značná část nájemců zde navzdory smlouvě o pronájmu nebytových prostor za levný peníz i bydlela, můžeme o Vlněně této doby mluvit jako o jednom z mála příkladů uměleckého squatu v Brně. Navzdory snahám o záchranu cenného komplexu (s poukazem na jeho historické a architektonické kvality, ale i význam pro nezávislou kulturu) byla původní Vlněna v roce 2016 zbourána a nahrazena novostavbami kancelářských budov.

Michaela Dašková a Oldřich Morys, kteří galerii provozovali v letech 2012–2013, se rozhodli ve své výstavě tematizovat právě tuto rapidní proměnu, jíž byla podoba i funkce areálu nenávratně změněny. Zatímco oni sami svou intervencí vstoupí přibližně do míst, kde galerie (ve vitríně umístěné na schodištní patce v přízemí již neexistující budovy) stála, původní prostor pro výstavu (pro změnu na schodišti do prvního patra Galerie TIC) nabídli k prezentaci developerovi aktuálního projektu Vlněny, firmě CTP. Kancelářská novostavba na jedné straně a galerie současného umění na druhé se tak stanou místy konfrontace dvou kontradiktorních kulturních přístupů.

Kurátor: Šimon Kadlčák

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

OTEVŘENO
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková