Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Kdo se bojí červené?

Alexey Klyuykov
Dominik Forman
Lenka Štěpánková
Vasil Artamonov
Galerie mladých
15. – 28. 2. 2017
14. 2. 2017 17:30

Výstava s názvem Kdo se bojí červené? je výběrem z tvorby dlouhodobě spolupracujících autorů, které v současnosti pojí členství ve Svazu sovětských umělců. Toto širší mezinárodní uskupení založené na podzim roku 2016 se programově obrací k realistické tvorbě druhé poloviny 20. století vznikající (převážně) v někdejším sovětském bloku. Jde o hledání smysluplné cesty pro současné umění, která je celistvá (vlastně totální), která dokáže funkčně propojit ideovou, formální a společensko politickou rovinu. 

Kdo se bojí červené?

Vztahuje se k idejím komunismu a humanismu jako k jediné účinné = revoluční cestě dneška. Portréty, zátiší a práce vytvořené v plenéru jsou na výstavě doplněny o politickou satiru a karikatury. Důležitým bodem výstavy je společně vytvořená malba, vedená ideovými nároky a postoji SSU. Kreativita vzniká ve skupině lidí, kteří se podporují: autoři odmítají individualistický model práce diktovaný pozdně-kapitalistickou etapou, na druhé straně ani nechtějí popírat nebo anonymizovat autorství. Spíš neusilují o originální výraz a styl, ale dělí se o své schopnosti a vědomě se ovlivňují, jednoduše operují s kvalitou „jednoty“.

Kdo se bojí červené? Hned z kraje je tu polemická povaha Manifestu radikálního realismu, který vydal SSU. Používá útočnou, místy až arogantní dikci, je dogmatický, ale v každém případě přitažlivě přímý, vyhraněný a odvážný. Kříží se v něm projevy historismu až retrográdnosti, (revolučního) romantismu, modernity nebo sebereflexivity, manifestem současně odmítané. Polemickou byla i příprava této výstavy v rovině společné diskuse, pročítání mediálních vystoupení členů SSU a souvisejících kritických ohlasů. Z kurátorského hlediska se jedná o permanentní revizi: spirálu ujasňování společných postojů vystavujících autorů, které se vyvíjí a mění a kterým je třeba chtít rozumět. Tento moment paradoxně vnáší do celé věci autenticitu a vědomí, že „o něco jde“. Což ale nevylučuje otazník nad  mírou autorské nadsázky a humoru vůči tomu „o co jde“.

Důležitá je podle mého názoru příležitost revize socialistického realismu, který se v poúnorovém Československu zdiskreditoval a který je tak odmítán i v jeho předválečném vývoji, stejně jako v širším zahraničním kontextu. Existuje i lokální hledisko: konání výstavy v Galerii mladých přináší nezamýšlenou paralelu mezi autorskými přístupy vystavujících a touto institucí, jež vznikla v období reformujícího se socialismu v 60. letech. Najdeme ji ve společných kategoriích jako je iniciace ve smyslu stát se členem určitého společenství, a víra v nový začátek, u které ostatní automaticky předvídají, že nebude naplněna.

Marika Kupková

Kdo se bojí červené?
Kdo se bojí červené?
Kdo se bojí červené?
Kdo se bojí červené?
Kdo se bojí červené?

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

OTEVŘENO
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková