Lety do společnosti, dopisy z oběžných drah

P.O.L.E.
Galerie U Dobrého pastýře
23. 4. – 11. 6. 2014
22. 4. 2014 17:00

Předmětem našeho zájmu jsou soukromé dopisy, které svým obsahem zároveň tuto oblast přesahují a jejichž poselství a výpověď zasahuje širší společnost; dopisy původně určené konkrétnímu adresátovi, ale psané v předtuše, že budou čteny i jinak a někým jiným. Sledujeme případy dopisů, jež dokládají nebo předstírají často bezvýchodné postavení jejich pisatelů. Dopis je tak jediným, alespoň symbolickým prostředkem, jak poukázat na nějaké příkoří; výlučným pokusem o vzdor či nápravu.

Lety do společnosti, dopisy z oběžných drah / P.O.L.E.

Představujeme dopisy otevřené, šifrované, výhružné, udavačské, milostné, upřímné a zoufalé, anebo konstruované a manifestační, které se staly dílem par excellence. Pro potřeby výstavy jsou tyto dopisy metaforou raket vyslaných do „kosmu společnosti”, které nesměřují „vně“, ale „dovnitř“: z oběžných drah osaměle kroužících individuí do centra gravitace – do společnosti.

Věříme, že tento „vesmírný projekt“ odhalování společenských vazeb má svoji důležitost a váhu i proto, že naše komunikace stojí v centru zájmu dalších subjektů, než kterým je prvotně určena. Jak dějiny „analogového“ rozlepování obálek, tak aktuální masové zneužívání a dohled nad naší elektronickou komunikací jsou dokladem toho, že jako společnost představujeme svého druhu nebezpečí, na které je nutné dohlížet, sledovat ho a snažit se ho postupně rozdrobit.

Jsme skutečně sami? Je tam ještě někdo? Spíše než vesmírné civilizace zelených mužíčků nás zajímá „naše“ společnost. Prohlašujeme, že v její existenci věříme, i když je nám vštěpováno, že jsme fantasti.

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková