Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti s COVID-19 – jsou naše informační centra, prostory podzemí, Staré radnice a galerií UZAVŘENA.

S dotazy na vrácení peněz za již zakoupené vstupenky se prosím obracejte e-mailem na panenska@ticbrno.cz (tel.: 602 404 246), s ostatními dotazy se obracejte na info@ticbrno.cz (tel.: 773 768 103).

Liminality

Lucia Papčo
Galerie Kabinet
23. 4. – 11. 6. 2014

Původní pojem diskurzu antropologie zavedený na začátku minulého století Arnoldem van Gennepem, později převzat a rozšířen v 60. letech Victorem Turnerem, popisuje stav přechodu, pomezí lidské identity v průběhu rituálu; člověk vstupuje rituálem do procesu proměny a na neurčitý čas pozbývá svoji původní skutečnost, aby byla postupně nahrazena novou.

Lucia Papčo /  Liminality

Tento práh vlastního určení je obrazem práce Lucie Papčo. Médiem klasické analogové fotografie se vší její fetišizovanou materialitou transformuje přirozená krajina do abstraktních obrazů, z dálky domnělých monochromů, které až při bližším kontaktu skýtají možnosti postupného rozečtení. Obraz přírody, zcizen a enigmaticky zatemněn přeexponováním fotografie, postupně získává novou formu, stejně tak i obsah v retinálním vjemu diváka. Mimo něj neexistuje a postrádá smysl. Čtení krajiny tak skýtá pokaždé jinou nuanci uchopení toho, co by jinak mělo být zcela jednoznačné.

Jan Kratochvíl

Inzerce

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19 jsou galerie do odvolání uzavřeny.
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková