Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti s COVID-19 – jsou naše informační centra, prostory podzemí, Staré radnice a galerií UZAVŘENA.

S dotazy na vrácení peněz za již zakoupené vstupenky se prosím obracejte e-mailem na panenska@ticbrno.cz (tel.: 602 404 246), s ostatními dotazy se obracejte na info@ticbrno.cz (tel.: 773 768 103).

Obrazy tohoto blogu

Katarína Hládeková
Galerie Kabinet
11. 2. – 17. 3. 2015
10. 2. 2015 18:15

Výstava Kataríny Hládekové je první z připravované série výstav, které se v obecné rovině zabývají tím, jak se nám věci zobrazují nebo ukazují. Sleduje posuny měřítek, prostorových dimenzí, technologických forem i kulturně společenských režimů spojených se zobrazováním.

Klíčový pojem autorčina zájmu je model ve smyslu schématu objektu, stejně jako schématu ideje nebo jevu. Tato výstava modeluje virtuální internetový prostor s nekonečně reprodukovanými a (autorsky) nerozlišenými 2D obrazy do kinetických objektů v rámci autorské výstavy. Nastává opakovaná redukce, jejíž východiska nemají a ani nemohou mít konkrétnost a uchopitelnost předlohy. Obrazy z internetových blogů jsou opakovaně redukované a zploštělé, a to jak doslovně, neboť podstatou fotografie (tvořící většinu obrazů na internetu) je zobrazovat prostor na ploše, tak abstraktněji: komprimací digitálních formátů a přizpůsobováním zobrazení formátu monitoru nebo také ztrátou autorství, k němuž dochází mnohovrstevným prolinkováním, kdy se vystopování původu obrazů stává nemožným. Naznačená povaha obrazové reprezentace a komunikace je modelována jakýmsi principem protichůdnosti, který opakovaně střídá, zaměňuje plochost a prostorovost, pohyb a statičnost nebo nerozlišitelnou reprodukci a autorský originál.

kurátorka: Marika Kupková

Inzerce

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19 jsou galerie do odvolání uzavřeny.
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková