Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti s COVID-19 – jsou naše informační centra, prostory podzemí, Staré radnice a galerií UZAVŘENA.

S dotazy na vrácení peněz za již zakoupené vstupenky se prosím obracejte e-mailem na panenska@ticbrno.cz (tel.: 602 404 246), s ostatními dotazy se obracejte na info@ticbrno.cz (tel.: 773 768 103).

Pastel, nůžky, papír

Monika Žáková
Galerie Kabinet
17. 12. 2014 – 3. 2. 2015
16. 12. 2014 17:30

Monika Žáková uzavřela v roce 2012 studium pražské Akademie výtvarných umění souborem maleb, jejichž abstraktní jazyk odkazoval na jedné straně k autonomní problematice obrazové formy, na druhé straně ke geometrii přírody. Protože se zpětně jeví jako „předjímaná budoucnost“ a protože zároveň rozvíjel témata a řešení, jimž se Žáková věnovala už dříve, můžeme dnes s relativní jistotou tvrdit, že jde o umělkyni s pevně zakotveným programem, do jehož kontinua pozvolna vstupující nové obrazové prvky a významové akcenty. Dojem nepatřičnosti bychom neměli, ani kdyby nové obrazy postavila vedle starších, kdy by bylo vidět, že i když vypouští některé vyčerpané motivy, např. pavoučích sítí a krystalických struktur, novými motivy na ně plynule navazuje.

Zleva doprava, Bez názv

K obrazům Moniky Žákové (*1987) bychom mohli nabídnout různé interpretační klíče. Dobře zahlédnout lze například relační strunu napnutou od jejích obrazů k modernismu. Odvíjí se z ní jak rejstřík elementárních obrazových prvků, tak poškozenost barevných ploch, jako by mimoděk naznačující, že vztahování se k modernismu je vždy svého druhu imaginativní archeologií, díky které se nám do rukou dostávají fragmenty, jejichž celek lze již jen domýšlet. Toto - spolu s akcentací přírodního řádu - umožňuje rovněž čtení skrze tradiční romantické kategorie. Žákové je ale možné nabídnout také interpretaci osobnostně psychologizující. Ve srovnání s expresivní malbou jejího životního partnera Vladimíra Houdka, s nímž Žáková už delší dobu prohlubuje zajímavý umělecký dialog, je pro ni příznačné, že rukopis potlačuje až za hranici zřetelnosti. Mnohem více zato dbá o pregnantní, umanutou výstavbu výjevu, přičemž pečlivost formálně kontrastuje s výše zmíněnými oděrkami a ošoupanostmi. Ve skutečnosti ale i tyto nedostatky podléhají kontrole, což z maleb Moniky Žákové činí jednotky svědomité hry s obrazností řádu a náhody. Monika Žáková tak nikdy neztrácí vládu nad tím, co se s obrazy děje a jak vypadají. Potřebu v maximální možné míře ovládnout matérii, jejíž prvotní beztvarost může považovat za neposlušnost, by pak bylo možné přičítat osobnostním rysům autorky.

Žádná z těchto interpretací není klíčem k celku její práce, který jako by měl jedné či druhé unikat, zůstat nedoslovný a otevřený balancování mezi vyprázdněnou estetickou hrou plochy a prostoru na jedné straně a asociativní či kontextuální obsahovostí na straně druhé. A právě v tom lze spatřovat sofistikovanost této velmi jemné práce.

Jiří Ptáček

Rozbitý tvar Y, 2014, olej a olejový pastel na papíře na plátně, 50 x 40 cm
Papír (překlad v hnědé), 2014, olej a olejový paslel na papíře na plátně, 30 x 24 cm
Zleva doprava, Rozbitý tvar L, Rozbitý tvar V, Rozbitý tvar T, 2014, olej a olejový pastel na papíře na plátně, 30 x 24 cm
Zleva doprava, Bez názvu (Hnědá diagonála), Bez názvu

Inzerce

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19 jsou galerie do odvolání uzavřeny.
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková