Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti s COVID-19 – jsou naše informační centra, prostory podzemí, Staré radnice a galerií UZAVŘENA.

S dotazy na vrácení peněz za již zakoupené vstupenky se prosím obracejte e-mailem na panenska@ticbrno.cz (tel.: 602 404 246), s ostatními dotazy se obracejte na info@ticbrno.cz (tel.: 773 768 103).

Přesáhnout vše osobní

Pavlína Fichta Čierna
Galerie U Dobrého pastýře
4. 5. – 17. 7. 2016
3. 5. 2016 17:30

Dlouhodobá orientace Pavlíny Fichta Čierné (1967) na kulturologické přístupy do jisté míry uvozovala vlnu tvůrčího i teoretického zájmu o oblast genderu a postfeminismu v postsocialistickém Slovensku (i Čechách) v druhé polovině 90. let.

Přesáhnout vše osobní

Autorka současně byla a zůstává solitérní osobností současného slovenského umění, která naznačenou ideovou oblast pojímá výrazně autonomně. I když řadu let žije v Žiline a její díla jsou na toto místo úzce navázány, přesahují lokální kontext. V technické realizaci svých děl je Fichta Čierna střídmá a odstraňuje vše, co je nadbytečné. Když experimentuje z hlediska technologií, nebojí se přicházet s neobvyklou optikou nebo zvukem, dřív než jsou na umělecké scéně ověřené a „in“. To samé platí i o tématech, na které autorka stáčí pozornost.

Dosud nejrozsáhlejší výstava Pavlíny Fichta Čierné je kurátorským výběrem z prací, které autorka vytvořila v posledních desíti letech. Tento výběr i jeho výstavní instalace „uvažuje“ o dvou základních výpovědních liniích, jež jsou v její tvorbě dlouhodobě přítomné. První linii lze zjednodušeně označit jako dokumentaristickou - „za kamerou“: zprostředkovává autentické zpovědi aktérů stojících ve fascinujícím průsečíku pozic společenského outsidera a obdivuhodného „hrdiny“. Autorská optika zde připomíná situaci psychologa, který naslouchá svému klientovi. Jenže v tomto případě směřuje terapie k tomu, kdo poslouchá – tedy v důsledku k divákovi. Na-vzdory nepochybnému společensko aktivistickému rozměru, který upozorňuje na společenské stereotypy a předsudky, ale autorka nevyužívá aktéry k jasným sděle-ním a názorovým postojům, ale zprostředkovává realitu v její nejednoznačnosti a heterogenitě. Druhý z autorčiných přístupů má performativní charakter: Fichta Čierna naopak figuruje před kamerou a různými způsoby prověřuje svůj vlastní subjekt, své emoce a sebepoznávání. Kamera se stává jakýmsi externalizovaným a nic nepřikrášlujícím okem, které umožňuje vnější pohled na sebe sama a stejně tak vytváří klasický průhled do vnitřního světa autorky, který máme tendenci empaticky přijmout za vlastní. Pokouší se zajít tam, kde neví, co ji může čekat, její osobní nasazení jde až na kost a stigmatizující dávka autenticity je zcela katarzní nejen pro ni ale i pro diváky. Naznačené způsoby vidění a vnímání jsou ve výstavě komentovány výtvarní instalací v provedení Oldřicha Moryse, která provokuje diváka k nekonformnímu a místy účelově i nekomfortnímu pohledu, který je speciálně namíchaný tak, aby byl pro diváka výjimečným a nepřenosným zážitkem, možným jen teď a tady.

Kurátorky: Zuzana Janečková, Marika Kupková

Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna
Přesáhnout vše osobní – Pavlína Fichta Čierna

Inzerce

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19 jsou galerie do odvolání uzavřeny.
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková