Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti s COVID-19 – jsou naše informační centra, prostory podzemí, Staré radnice a galerií UZAVŘENA.

S dotazy na vrácení peněz za již zakoupené vstupenky se prosím obracejte e-mailem na panenska@ticbrno.cz (tel.: 602 404 246), s ostatními dotazy se obracejte na info@ticbrno.cz (tel.: 773 768 103).

Situace, které se staly jakoby včera

Lenka L. Lukačovičová
Galerie mladých
11. 7. – 11. 8. 2018
10. 7. 2018 17:30

Prezentace slovenské fotografky Lenky L. Lukačovičové vychází z jejího dlouhodobého programu vytváření fotografických cyklů, ve kterých opakuje nebo odkazuje na civilní akce, představitelů neoficiální umělecké scény 70. – 90. let v Československu, které jsou zaznamenány právě díky fotografii.

Lenka L. Lukačovičová

Známá je celoživotní spolupráce konceptuálního umělce Júliuse Kollera a fotografky Květy Fulierové, která je autorkou záznamů mnoha jeho akcí. V dílech Ľubomíra Ďurčeka je vztah fotografie a performance ještě více rozostřený, především v pracích, kde ho zajímají fyzické dimenze a kompozice veřejného místa s výraznou geometrií, kterou jemným zásahem, přítomností svého těla doplňuje nebo mění. Ľubo Stacho pracuje s časem a fotí portréty lidí s časovým odstupem, kteří se pro situaci fotografování sami exponují do jakési civilní performativní polohy. Rudolf Sikora zase využívá fotografii jako záznam akce, která proběhla a zanechala v krajině dočasnou stopu. Tyto všechny přístupy Lenka L. Lukačovičová přehodnocuje a ve své autorské dikci přezkoumává znovu. Na rozdíl od Barbory Klímové, kterou při opakování vybraných akcí českých konceptualistů rovnaké datace zajímal více sociokulturní posun těchto gest v rámci změněné politické situace, Lenka L. Lukačovičová k tématu přistupuje z pozice fotografky a problematizuje spíš vztah fotografie a performance, a to konceptuálním způsobem.

Aktuální výběr pozostává z analogových fotografií, kde ještě před objektivem vystupuje sama autorka, ale již v autonomnějších a abstraktnějších pozicích vůči původnímu konceptu a citlivěji k médiu fotografie, které se stává dominantním. Fotografie byly pořízeny na farebný negativní film středního formátu (6×6 cm) a zvětšovány prostřednictvím technologie C-printu.

Kurátorka / Ivana Hrončeková

Situace, které se staly jakoby včera
Situace, které se staly jakoby včera

Inzerce

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19 jsou galerie do odvolání uzavřeny.
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková