Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti s COVID-19 – jsou naše informační centra, prostory podzemí, Staré radnice a galerií UZAVŘENA.

S dotazy na vrácení peněz za již zakoupené vstupenky se prosím obracejte e-mailem na panenska@ticbrno.cz (tel.: 602 404 246), s ostatními dotazy se obracejte na info@ticbrno.cz (tel.: 773 768 103).

Sleepless

David Možný
Galerie U Dobrého pastýře
17. 12. 2014 – 3. 2. 2015
16. 12. 2014 17:30

Videoinstalace Davida Možného Sleepless vychází z fenoménu kutilství a DIY kultury 70. a 80. let. Namísto „vlídné” poetiky neumětelství, retronostalgie či ostalgie ale účinkuje fobicky. Důvěrně známé emblémy vizuální kultury jako jsou interiérové dekory nebo tvarové detaily typizovaného nábytku se totiž “chovají” nečekaně a nepředvídatelně. Nabízí se srovnání s tísnivou atmosférou hotelu z kultovnímu hororu Shining od Stanleyho Kubricka. Povaha tohoto světa totiž odkazuje k podobně rozkladným stavům vědomí a nestálosti smyslového světa.  Sugestivnost je zde specificky posílena tím, že se nacházíme ve známých kulisách domácí bytové kultury. V podobné logice se název výstavního projektu neodkazuje k hraničním stavům, ale k obyčejné nemožnosti usnout. 

David Možný

Autor tyto situace rozehrává v úrovni digitální manipulace, prostorové ready made instalace i výrazných architektonických zásahů do expozice galerie. Sugeruje nedostatky nebo posuny našeho vnímání, nad nimiž nemáme kontrolu a které tak stáčí naši pozornost k percepci samé. Prvky podivného a nerozpoznatelného narušující solidnost normálního světa nás tedy nutí z něj vystupovat a hledat jiné kontexty a vztahy v našem vnímání.

Oproti autorovu staršímu videu Rahova (2008) není animována monumentální architektura, ale vlastně subtilní motivy, na nichž často zastavujeme svůj pohled zcela bezmyšlenkovitě. Estetika Sleepless má v tomto blíž ke staršímu autorovu videu Virtual Soul Vaste (2004), které vzniklo jako klip pro skupinu Naše věc, v němž využívá fotografie architektury a bydlení z (rumunských) časopisů ze 70. let. V trojkanálovém videu a instalaci Sleepless ale opouští podobné recepční zdroje a obrací se budování původního, autentického prostředí.

Dramaturgickým specifikem letošního výstavního programu Galerie U Dobrého pastýře je tematické zastřešení „Anketa“, které je věnováno sebereferenčním přístupům v současném umění. Výstava Davida Možného, jakkoli nebyla programově.

Marika Kupková

Inzerce

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19 jsou galerie do odvolání uzavřeny.
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková