Děkujeme návštěvníkům našich prostor za dodržování nařízení vlády o povinné ochraně dýchacích cest rouškou.

Tumbleweed

Eva Rybářová
Galerie mladých
24. 1. – 24. 2. 2018
23. 1. 2018 17:00

Eva Rybářová se v projektu Tumbleweed zaměřuje na otázky zdánlivě intimního prožívání neuchopitelných podnětů, které ve skutečnosti ústí do sdílených, často generických a hrubě zobecněných estetických symbolů. V užším smyslu autorka srovnává používání základní úrovně angličtiny jako možného básnického jazyka s dekonstrukcí fotografií z fotobank.

Tumbleweed

Na fotobanku nahlíží jako na vizuální archiv určující obecná kritéria středo-proudových estetických hodnot. Podobně pracuje se zvukovou a typografickou bankou. Za pomoci rozvětvené řady aluzí se vztahuje k romantickému motivu zkoumání vztahu jednotlivce ke svému prostředí a ke světu jako k funkčnímu aparátu poznávání povahy současného života ve vyspělé zemi. Ústředním klíčem k proniknutí do hloubky struktur výstavy Tumbleweed je pochopení poetického experimentu. Ve stejnojmenné básnické sbírce autorka používá 'basic english' jako normalizovaný estetický jazyk okleštěný o nuance potřebné pro identifikaci individuality. Rozebírá konkrétní zkušenosti s technologiemi, globalizací či internetem a odhaluje jak velmi jsou si naše prožívání podobná, nebo jak málo můžeme za pomoci stejných zdrojů dojít k rozdílným závěrům.

Eva Rybářová / Tumbleweed
Eva Rybářová / Tumbleweed
Eva Rybářová / Tumbleweed
Eva Rybářová / Tumbleweed

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

OTEVŘENO
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková