Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti s COVID-19 – jsou naše informační centra, prostory podzemí, Staré radnice a galerií UZAVŘENA.

S dotazy na vrácení peněz za již zakoupené vstupenky se prosím obracejte e-mailem na panenska@ticbrno.cz (tel.: 602 404 246), s ostatními dotazy se obracejte na info@ticbrno.cz (tel.: 773 768 103).

VISVA.CO

Martin Lukáč
Galerie Kabinet
13. 5. – 20. 6. 2015
12. 5. 2015 17:30

Základným východiskom výstavy Martina Lukáča VISVA.CO je vizuálna reprezentácia morskej panny, konkrétne zmeny obsahov a asociácií, s ktorými sa obrazový motív bájneho stvorenia v dvetisícročnej histórii spájal. Inštalácia vytvára enviroment, v ktorom je nová sémantická skutočnosť definovaná pohybom medzi troma základnými referenčnými bodmi na časovej osi.

Martin Lukáč – VISVA.CO

1. bod: Úvod svojho spisu Ars poetica (O básnickom umení, 1. st. pr. Kr.) formuluje Horácius ako varovný signál umelcom- vystríha ich pred zobrazovaním hybridných kombinácií, ktoré nezodpovedajú pravde prírody či logického skúmania. Ako príklad použil morskú pannu- hybridné stvorenie, ktoré je od pása nahor krásnou ženou a zvyšok tela je rybí:

„Keby tak dievčenskú hlavu sa rozhodol zobraziť maliar
na konskej šiji a telo vytvoriť z rozličných údov
hýriacich farebným perím a krásna žena by mala
naspodu podobu odpornej ryby, premohli by ste,
priatelia, smiech, keby ste prišli si pozrieť ten výtvor?“

2. bod: V stredoveku sa mytologická postava z Homérovej Odysey stáva predmetom moralizátorských výkladov. Morská panna (ochechule) je symbolom márnivosti a nebezpečnosti mámivej ženskej krásy, reprezentuje pokušenia striehnuce na kresťana pri jeho „plavbe“ životom. Morská panna je synonymom pre pokušiteľku: „Naše milá sestra Jana / do školy jest dána, / tá nevěrná rána / ta jie provrtána. / Ve školejest známa, / tam nelehne sama, / (...) Když prídeš po chvíle, / žák, tebe pochuchle. / Ó předrahá ochochule, / svrbíť li tě karkule?“ (Naše sestra Jana, pol. 14. stor.)

3. bod: Terry Heckler, autor loga firmy Starbucks - najväčšieho obchodného reťazca kaviarní na svete - o svojom výtvore povedal: „It’s a metaphor for the allure of caffeine, the sirens who drew sailors into the rocks.“

Inštalácia je vizuálnym komentárom k týmto bodom.  Vytvára medzi nimi nové siete významov a v komprimovanej forme prepája mytologické, sakrálne, profánne a komerčné aspekty obrazového motívu morskej panny. Predostiera vzájomnú kontamináciu významov: napĺňanie, vyprázdňovanie a aktualizácie obsahov identického obrazového motívu. Z mytologickej postavy z Homérovej Odysey sa cez moralizátorské interpretácie kresťanského stredoveku dostávame k logu siete kaviarní, ktorej brand komerčne zhodnocuje rozšírené významové asociácie. Enviroment vytvára siete hybridných kombinácií, ktoré zodpovedajú nielen podstate východiskového motívu, ale predstavujú i autorský vizuálny komentár k transkultúrnym a transhistorickým vzťahom, v ktorých je morská panna opätovne redefinovaná.

Peter Megyeši, kurátor

Martin Lukáč – VISVA.CO
Martin Lukáč – VISVA.CO

Inzerce

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19 jsou galerie do odvolání uzavřeny.
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková