Od 10. 5. 2021 pro vás znovu otevíráme věž Staré radnice. Vstup do objektu bude umožněn pouze s použitím respirátoru. Prosíme o dodržování 2 m rozestupu, maximální počet návštěvníků – 8 osob. Sály zůstávají vzhledem k maximálnímu povolenému počtu osob uzavřeny. Vstupenky lze zakoupit na informačním centru pod krokodýlem – Radnická 8 do 17.30 hod.

Od 10. 5. 2021 otevíráme informační centra, znovu otevíráme Mincmistrovský sklep a od 11. 5. 2021 otevíráme Kostnici u sv. Jakuba a Galerii TIC, Labyrint pod Zelným trhem zůstává uzavřen.

Těšíme se na vás

Výsledný obraz reality je velice přesný

Marek Šefrna
Galerie mladých
19. 2. – 13. 6. 2020
18. 2. 2020 17:45

Umělecká práce dokáže mnohdy překvapit. Ani ne tolik formálními experimenty jako spíše tím, jaké sdělení v sobě umělecké dílo ukrývá, přičemž svou formou odkazuje k jinému obsahu, k jiné umělecké tradici. Tato poučka se týká i zde vystavené fotografické série Marka Šefrny Výsledný obraz reality je velice přesný. Tyto poněkud fádní zvětšeniny, svým rámováním a výběrem tématu odkazují ke specifické české fotografické tradici reprezentované uměleckou dvojicí Martin Polák a Lukáš Jasanský nebo snímky Markéty Othové.

Nejlépe je možné tuto provázanost vysledovat ve fotografii přechodu pro chodce s kusem chodníku a částí domu. V jejím středu se nachází louže a nad ní okénko suterénu. Jedná se o poněkud banální až směšný záběr. Proč by si někdo vyfotil tak nevzhledné a nedůležité okno? Tento obdélník plastu a skla se výrazně nehodí k fasádě, k chodníku, ani ke kusu zachycené silnice. Nebo snad chtěl fotograf na snímku zachytit louži? Možná že ano. Pokud se rozhlédnete důkladněji, postupně na všech vystavených snímcích odhalíte nějakou tu louži či loužičku. Ano je to tak, navštívili jste výstavu louží.

To že formálně tyto snímky odkazují k fotografické práci již zmíněných autorů, je vedlejším produktem této série. Stejně jako mnoho dalších asociací, které vás mohou s loužemi v současnosti napadnout – například klimatická změna, nedostatek srážek, negativní vliv člověka na životní prostředí atd. I když je Marek za všechny tyto asociace rád, přeci jen se neshodují s jeho originálním záměrem. Snímky, na které se díváte, jsou především fotografickým záznamem jeho performativních zásahů do veřejného prostoru.

Marek je pořídil poté, co během jednoho pozdního jara na vysušených pražských chodnících vytvořil napodobeniny louží. Do větších či menších prohlubní nalil vodu a následně pomocí prstů, houbičky, spadaného listí, suchých plodu a semínek vyrobil jejich zdařilé imitace. Můžeme dokonce mluvit o věrných maketách pražských louží. Marek si totiž místa pro své performativní zásahy nevybíral náhodně, realizoval je na místech, kde se louže během dešťů pravidelně vytváří.

Umělecká produkce některých autorů nás stále dokáže znejistit a překvapit, a Markova práce je jednou z takových. Na jednu stranu rozvíjí specifický druh hry, vystavěné na nezávazném osahávání veřejného prostoru, vedoucí k imitaci nedůležitých a banálních situací, jakými jsou makety louží. Na druhou stranu, má tato hra své jasné a smysluplně ukotvení v kontextu umění, asociuje nám umělecká díla nedávné minulosti a zároveň nám připomíná závažná témata dnešního světa.

kurátor: Jiří Skála

Marek Šefrna / Výsledný obraz reality je velice přesný
Marek Šefrna / Výsledný obraz reality je velice přesný
Marek Šefrna / Výsledný obraz reality je velice přesný
Marek Šefrna / Výsledný obraz reality je velice přesný
Marek Šefrna / Výsledný obraz reality je velice přesný
Marek Šefrna / Výsledný obraz reality je velice přesný
Marek Šefrna / Výsledný obraz reality je velice přesný

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

Vzhledem k rozhodnutí vlády v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19 jsou galerie do odvolání uzavřeny.
út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková