Začátek je také konec

Filip Cenek
Ivana a Zdeněk Rynešovi
Martin Ježek
Viktor Takáč
Galerie U Dobrého pastýře
7. 3. – 19. 5. 2018
6. 3. 2018 17:30

Struktury uspořádání. Rotace a zrcadlení. Středový bod. Osa zrcadlení prochází bodem rotace. Začátek je také konec. Symetrie, kruhy a přímka.

Začátek je také konec

Nejjednodušší definice algoritmu říká, že jde o konečnou posloupnost přesně definovaných instrukcí pro splnění určité úlohy. Není tedy algoritmem i slovo, věta nebo film? Slovo i věta se skládá z písmen, film ze statických políček. Pouze jejich správná kombinace nese sdělení? A co když se tyto dva systémy analogicky propojí? A jak si v tomto uspořádání vysvětlit metaforu?

Výstavní koncepce pracuje s neobjektivním výběrem autorů pohyblivého obrazu (v rozmezí od videa k experimentálnímu filmu), jež spojují společné osy či body. Zájem a využívání vlastností a struktury používaného média od digitálního k analogovému, dokumentární charakter záznamu běžných, civilních situací a stopy literárních nebo textových předloh. Ty mají formu autoreference, scénáře suplujícího zvukovou stopu i autorského nebo nalezeného poetického sdělení uspořádaného podle zdánlivé náhody.

Iluzornost, imaginace a tajemství.

Kurátorka / Ivana Hrončeková

Inzerce

Galerie TIC

Galerie TIC

Galerie TIC:

Galerie mladých
Galerie U Dobrého pastýře
Galerie Kabinet
konTEXT

Adesa:

Galerie TIC
TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 4
602 00 Brno

Otvírací doba:

út-pá 10.00 - 18.00 hod
so 10.00 - 14.00 hod

Vstupné:

VSTUP ZDARMA

komentované prohlídky
po domluvě na tel.: +420 542 427 104

+420 542 427 108
+420 842 427 104

Kurátoři
Marika Kupková
Zuzana Janečková