Den Brna 1645–2018

Akce již proběhla
katedrála sv. Petra a Pavla
Špilberk
VSTUP ZDARMA

Tato tradiční městská slavnost je připomínkou slavné a úspěšné obrany brněnských hradeb před útoky švédského vojska za třicetileté války. Brno si tento významný den připomíná každý rok v termínu vždy kolem 15. 8. a letošní oslavy 373. výročí budou probíhat hned dva víkendy.

Duchovní víkend na Petrově 11. – 12. 8. 2018
Duchovní víkend na Petrově
11. – 12. 8. 2018
Doprovodný program 15. – 16. 8. 2018
Doprovodný program
15. – 16. 8. 2018

Oslavy se uskuteční na dvou brněnských vrších – na Petrově a na Špilberku. O víkendu 11. - 12. 8. zvou pořadatelé na Petrov, mezi víkendy bude připravena zábava pro děti a oslavy zakončí v sobotu 18. 8. historická vojska na Špilberku.

 

Duchovní víkend na Petrově


Sobota 11. srpna 2018

Diecézní muzeum   Místo na mapě

 • 10.00 – 17.00  Vstup do stálé expozice „Vita Christi“ s gotickým deskovým obrazem Madona z Veveří
 • 10.00 – 17.00  Vstup na výstavu „František Sušil - život, dílo a odkaz“ v tzv. Propité věži katedrály sv. Petra Pavla
 • 10.00 – 17.00  Vstup na výstavu „Století sakrální architektury“ v románské kryptě katedrály sv. Petra a Pavla
  Na výstavy je symbolické vstupné 20 Kč.

Restaurace L’Eau Vive  Místo na mapě

 • 12.00 – 21.30  Ukázka tradičních řemesel – výroba vlny – kolovrátek Katrincola yarn, slaměné obrazy – Claudi Ondok a prodejní výstava – designové povlečení a upomínkové předměty MYWO s.r.o.
 • 12.30  Zahájení výstavy obrazů Petra Kolaře, Claudi Ondok a Sandrine Christophe koncert duchovní hudby v podání rodiny Kolařovy
 • 14.00 – 14.30  Prohlídka historické budovy restaurace L’Eau Vive s dějepisným výkladem
 • 15.30 – 18.30  Exotická ochutnávka v Restauraci L’Eau Vive, připraví misijní sestry z asijských zemí

Katedrála sv. Petra a Pavla  Místo na mapě

 • 9.00 – 18.30  Volný vstup do katedrály
 • 10.00 – 21.00  Jedinečná vyhlídka z věží katedrály s možností nočního pohledu na město
 • 19.00  Koncert v katedrále sv. Petra a Pavla - A. Dvořák (ve spolupráci s festivalem Maraton hudby Brno 2018)


Neděle 12. srpna 2018

Katedrála Sv. Petra a Pavla  Místo na mapě

 • 10.30 Pontifikální bohoslužba za město Brno, jeho obyvatele i za jeho hrdinné obránce, hlavní celebrant brněnský diecézní biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle

Restaurace L’Eau Vive  Místo na mapě

 • 12.00 – 16.00  Výstava obrazů Petr Kolař, Claudi Ondok a Sandrine Christophe
 • 12.00 – 16.00  Tradiční řemesla výroba vlny – kolovrátek Katrincola yarn, slaměné obrazy – Claudi Ondo
 • 12.00 – 16.00  Prodejní výstava designové povlečení a upomínkové předměty MYWO s.r.o. s motivem obrazů Petra Kolaře
 • 14.00 – 14.30  Prohlídka historické budovy restaurace L’Eau Vive s dějepisným výkladem
 • 15.00  Vycházka „Po stopách Jeana Luise Raduita de Souches“ start na Petrově

 

Doprovodný program


Středa 15. srpna 2018

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie  Místo na mapě

 • 18.00  Pontifikální bohoslužba u palladia města Brna, hlavní celebrant – brněnský diecezní biskup Vojtěch Cikrle
  Hudební doprovod: Starobrněnský chrámový sbor a orchestr pod vedením Jiřího Langa


Čtvrtek 16. srpna 2018

Moravské náměstí 15  Místo na mapě

 • 18.00  Vernisáž: Komiks – Obrana Brna (výstava potrvá až do 30. 8. 2018, otevírací doba po - čt 14.00 - 17.00 + 18. 8. 14.00 - 17.00)


Pátek 17. srpna 2018

Labyrint pod Zelným trhem  Místo na mapě

 • 17.00 –  22.00  Večerní tematické prohlídky v Labyrintu pod Zelným trhem.
  Prohlídky budou probíhat každých 30 minut.
  Vstupné: 160 Kč / děti, studenti, senioři, ZTP 80 Kč

Kapucínská hrobka  Místo na mapě

19.00 – 20.30  Večerní komentované prohlídky kapucínské hrobky.
Prohlídky budou probíhat každých 30 minut.
Vstupné 70 Kč / rodinné (2 dospělí+děti) 150 Kč – Nutné rezervace!

 

Program pro děti

Nasbírej alespoň 5 razítek za splnění aktivit a získej glejt právoplatného obránce města. Razítka lze získat jak za návštěvy chrámů, tak za aktivity v rámci sobotního programu. Glejt je možné si vyzvednout přímo na hradě Špilberku.

Sobota 11. srpna 2018

prostor před Katedrálou sv. Petra a Pavla

 • 14.00–18.45 historický cirkus s workshopy pro děti, koncerty


Pondělí 13. srpna  – Pátek 17. srpna 2018

16.30 – 17.15 – Kostel svatého Tomáše
10.00 – 16.00 – Kostel svatého Jakuba Staršího
10.00 – 16.00 – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
10.00 – 16.00 – Katedrála svatého Petra a Pavla
11.30 – 13.30 – Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sobota 18. srpna 2018

Hrad Špilberk  Místo na mapě

 • 12.30 – 15.30  Kvintána – Stará rytířská hra k procvičení rychlosti v boji, adept musí bodnout do štítu cvičného otočného panáka a včas uhnout před jeho mečem
 • 12.30 – 15.30  Kuželky – Hra sloužící k procvičení schopnosti zasáhnout nepřítele z hradeb kamenem. To je důvod, proč se v dávných dobách proti kuželkám nekoulelo, nýbrž házelo.
 • 12.30 – 15.30  Věnečky – další zkouška dobré mušky – hod věnečkem na špici halapartny.
 • 12.30 – 15.30  Boj na kládě – dobrý bojovník musí mít stabilitu, což prokáže bojem na kládě proti soupeři. Zbraně mají v tomto případě bezpečné měkké konce.
 • 12.30 – 15.30  Střelba z kuše – ač byla kuše v době obléhání Brna zbraní loveckou, v rukou statného obránce mohla být stále užitečná.
 • 12.30 – 15.30  Zacházení s kordem  – ve válečné vřavě je třeba neztratit orientaci a zasáhnout nepřítele – adept se musí několikrát otočit kolem své osy, a poté probodnout nepřítele, kterého symbolizují nafouknuté balonky

 

Historická bitva na Špilberku

Hrad Špilberk  Místo na mapě

Plán hradu Špilberk

Sobota 18. srpna 2018

Programové pódium  Místo na mapě

 • 12.00  Banderie e Spade    Prapory a meče
 • 13.00  Cyrano club    Gaskoňští kadeti
 • 14.00  Hurriya    Orientální tanec
 • 15.00  S.P.G. Old Guard    Vojna není kojná
 • 17.00  Evadeés    Renesanční tance a výuka
 • 18.00  Yufi    Žonglérské představeni
 • 20.00  S.P.G. Old Guard    Krásná smrt
 • 20.40  Banda Allegra    Tlučparáda
 • 21.35  Dubia Fortuna

Pochod vojska do kostela Sv. Jakuba  Místo na mapě

 • 10.00  Nástup vojska na Špilberku
 • 10.30  Řazení vojska naproti Hotelu Internacional (park pod hradem)
 • 10.45  Pochod vojska městem do kostela Sv. Jakuba
 • 11.00  Položení kytice u Raduita de Souches v chrámu Sv. Jakuba
 • 12.00  Návrat vojska na hrad

Severní a západní kurtina hradu Špilberk  Místo na mapě

 • 10.00 – 22.00 Dobový jarmark
 • 12.30 – 15.30 Dětské soutěže

Jižní a západní hradby Špilberku  Místo na mapě

 • 16.00 – 17.00 Bitevní ukázky pod hradbami Špilberku


Akci pořádá TIC BRNO ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, Společností 1645 a Muzeem města Brna, pod záštitou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a primátora statutárního města Brna Petra Vokřála.

Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna
Den Brna

Inzerce

Jean Louis Raduit de Souches – velitel obrany Brna

Jean Louis Raduit de Souches – velitel obsany Brna

Narozen 16. srpna 1608 v La Rochelle, zemřel 12. srpna 1682 v Jevišovicích.

Vyznáním hugenot, sloužil nejdříve v řadách francouzském protestantském vojsku, potom vstoupil do služeb švédských. Po neshodách s nadřízenými, zejména pro svoji prudkou a prchlivou povahu, přešel do tábora rakouského a po odvážné akci při obléhání Olomouce, obsazené švédskými vojsky, si získal důvěru velení vojsk Habsburků a Ferdinand III. jej roku 1645 jmenoval velitelem města Brna.

Pod jeho velením se Brno připravovalo na obležení Švédy. Obrana města trvala přes tři měsíce a velkým dílem i zásluhou svého velitele, jehož zkušenosti získané ve švédských řadách zde mohl uplatnit, se obránci Brna dočkali šťastného konce 15. srpna, den před jeho 37. narozeninami. Po této úspěšné životní epizodě byl Raduit de Souches povýšen císařem Ferdinandem do hraběcího stavu a odměněn. Zůstal na Moravě, koupil si dům v Brně a panství Jevišovice, oženil se a postupně stoupal na žebříčku vojenských hodností, až dosáhl hodnosti maršála. Ještě roku 1663 se staví do čela vojsk při nájezdech tureckých a tatarských hord na Moravu. po smrti bylo Jeho tělo uloženo v kryptě kostela sv. Jakuba, kde byl roku 1717 za oltářem postaven jeho náhrobek.
 
text: Radim Dufek, Muzeum města Brna

Den Brna

MÍSTA KONÁNÍ:

Hrad Špilberk
Špilberk 210/1
Brno 662 24

Katedrála svatých Petra a Pavla
Petrov 9
Brno 602 00

Diecézní muzeum
Petrská 275/3
Brno 602 00

Restaurace L’Eau Vive
Petrov 274/2
602 00 Brno-střed

Labyrint pod Zelným trhem
Zelný trh 320/21
602 00 Brno-střed

Kapucínská krypta
Kapucínské náměstí 303/5
602 00 Brno-střed

Kostel sv. Jakuba
Jakubské nám. 101/2
602 00 Brno-střed